Matkahätäpalvelu (24h/vrk) +358 9 374 774 30

Matkariskienhallintapalvelut

Matkariskienhallintapalvelut

Matkariskienhallintapalveluihin erikoistuneet asiantuntijamme auttavat asiakkaitamme valmistautumaan, ennaltaehkäisemään sekä reagoimaan kaikenlaisia matkustavia kohdistuvia turvallisuusuhkia vastaan.

24/7 hätäpalvelupäivystys (terveys- ja turvallisuustilanteet)
Ympäri vuorokauden päivystävät terveydenhuolto- ja turvallisuusammattilaisemme ovat valmiita reagoimaan nopeasti matkustajan kohdatessa jonkin terveyteen tai turvallisuuteen liittyvän uhkatilanteen. Osaavat ammattilaisemme opastavat puhelimitse sekä järjestävät tarvittaessa apua paikan päälle.

Kriisinhallintapalvelu
Vakavan kriisitilanteen, kuten terroriteon, luonnonmullistuksen uhatessa tai sattuessa pidämme huolen siitä että kaikki vaaravyöhykkeessä olevat matkustajat ovat turvassa. Varmistamme että matkustajat myös saatetaan turvaan ja tarvittaessa järjestämme apua paikan päälle. Palveluun kuuluu myös jatkuva katsaus siitä missä yrityksen työntekijät liikkuvat.

Matkustusturvallisuuskoulutus
Tarjoamme eritasoisia koulutuskokonaisuuksia asiakkaidemme tarpeesta riippuen. Taso 1 antaa perusvalmiudet turvalliselle matkustamiselle, kuin taso 2 antaa valmiudet selviytyä riskialttiissa toimintaympäristöissä. Taso 3 koulutus vuorostaan antaa valmiudet selviytyä erittäin vaikeassa toimintaympäristössä. Koulutus voidaan järjestää sekä sähköisessä (e-learning) että fyysisessä muodossa. Teemme myös räätälöityjä koulutuksia.

Matkatietopalvelu
Matkatietopalvelun kautta matkustaja voi tarkistaa kohdemaahan liittyvät lääketieteelliset ja turvallisuusuhkatekijät. Palvelun kautta matkustaja voi myös hakea olennaista matkustamiseen liittyvää tietoa kuten rokotusvaatimukset sekä kohdemaan olennaiset yhteystietonumerot. Palvelu voidaan myös liittää yrityksen matkustusjärjestelmään jolloin matkustajalle automaattisesti lähetetään kohdemaahan liittyvää ajankohtaista turvatietoa tekstiviestillä.

Konsultointi ennen matkalle lähtöä (terveys- ja turvallisuus)
Palvelun kautta turvallisuusasiantuntijamme varmistavat että asiakas on valmistautunut matkaansa varten ja tietoinen matkaan liittyvistä riskeistä. Puhelimessa suoritettavan palvelun lopputuloksena matkustajalle joko annetaan matkustuslupa tai se evätään.

24/7 monitorointipalvelu
Palvelun kautta voidaan varmistaa että matkustaja on turvassa ja että hän on noudattanut ennalta sovittua matkasuunnitelmaa. Palveluun kuuluu ensinnäkin ennen matkalle lähtöä haastattelu sekä matkasuunnitelman hyväksyntä, matkustajan 24/7 sateliittimonitorointi sekä säännöllinen turvatilanteen tarkistus puhelimitse.

Turvallisuuspalvelut paikanpäällä
Laajan turvallisuuskumppani verkostomme kautta voimme järjestää luotettavaa ja osaavaa turvallisuuspalvelua missä tahansa päin maailmaa. Palvelun kautta voi järjestää kohdearviointeja, lähisuojaus, vastaanottopalveluja jne.