Matkahätäpalvelu (24h/vrk) +358 9 374 774 30

Miksi tarvitset Matkustusturvan?

Falck Matkustusturva sopii yritykselle, joka haluaa turvaa matkustaville työntekijöillensä sekä täyttää lain vaatimat edellytykset. Palvelun kautta työntekijät saavat apua esimerkiksi sairastuessaan ulkomailla, joutuessaan yllättävän turvallisuustilanteen eteen tai tarvitessaan neuvoa.

Yritykselle se tarjoaa työkaluja kehittää matkustussääntöjään, arvioida matkustamiseen liittyviä riskejä sekä pysyä ajan tasalla työntekijöidensä liikkeistä ja tilanteista ulkomailla.

Varmista työntekijöittesi tyytyväisyys

Todista työntekijöillesi että välität heidän turvallisuudestaan ja hyvinvoinnistaan heidän liikkuessa ja työskennellessä ulkomailla.

Tutkimusten mukaan matkustamiseen liittyvä huolestuneisuus on huomattavasti lisääntynyt viime vuosien aikana. Tietyt kohteet, kuten Ranska, Turkki ja Belgia ovat nousseet näiden listojen kärkeen.

Työantajan tarjoamat matkatukipalvelut, kuten esimerkiksi koulutus ja 24/7 tukipalvelu ovat olennaisia asioita lieventämään työntekijöiden matkustamiseen liittyviä huolenaiheita.

Lähde: Global Rescue 2017 Travel Safety Survey from Global Rescue

Täytä lain edellyttämät vaatimukset

Palvelun avulla täytät lain edellyttämät vaatimukset turvalliselle työn tekemiselle sekä matkustamiselle ulkomailla.

Työturvallisuuslaki asettaa yleisen huolenpitovelvollisuuden jokaiselle Suomessa toimivalle työnantajalle. Laki edellyttää, että työnantaja huolehtii turvallisen työn tekemisen edellytyksistä niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Tähän velvollisuuteen kuuluu muun muassa matkustamiseen liittyvien riskien jatkuva arviointi, työntekijöiden kouluttaminen ja ohjeistaminen matkustamiseen liittyvissä riskeissä sekä tarvittavan tukiprosessin tarjoaminen kriisitilanteessa.

Laki asettaa myös selkeät rangaistusseuraamukset, mikäli työnantaja ei täytä yllämainittuja vaatimuksia. Huomioitavaa on, että matkavakuutus ei yksinään riitä täyttämään lain edellyttämiä vaatimuksia.

Lähde: Global Rescue 2017 Travel Safety Survey from Global Rescue

Vähennä liiketoimintaan liittyviä riskejä

Palvelun avulla voit tunnistaa ja vähentää matkustamiseen liittyviä riskejä, kuten negatiivista julkisuutta, avainhenkilöiden menetyksiä, tuotannon pysäytyksiä jne.

Matkustamiseen liittyviä riskejä on monenlaisia. Suurimmat niistä voivat aiheuttaa vakavia ja pitkäaikaisia seuraamuksia yrityksen liiketoiminnalle ja imagolle, kuten työntekijöiden menehtyminen tai kidnappaus ulkomailla.

Taloudelliset seuraamukset voivat myös olla huomattavia, mikäli esimerkiksi on kyse vakavammasta uhkatilanteesta, joka koskettaa useampaa henkilöä. Näissä tapauksissa jo henkilöiden evakuoinnista voi muodostua huomattavia kustannuksia.

Lähde: Global Rescue 2017 Travel Safety Survey from Global Rescue