Matkahätäpalvelu (24h/vrk) +358 9 374 774 30

Korkean riskiluokan maat

Korkean riskiluokan maat
Esim. Afganistan ja Sudan (katso tarkempi lista tästä)

Korkean riskiluokan maissa esiintyy säännöllisesti poliittista epävakautta ja levottomuutta. Näiden maiden turvallisuustaso on huono. Hengenvaarallisia riskejä matkustajien terveyttä ja turvallisuutta kohtaan esiintyy koko alueella.

Terveydenhuolto
Korkean riskiluokan maissa terveydenhuollon taso on yleensä huono ja kansainväliset normit täyttäviä hoitolaitoksia ei yleensä ole saatavilla. Matkustajia kehotetaan aina olemaan yhteydessä Falckin 24/7 hätäpäivystykseen ennen hakeutumista hoitoon.

Matkustajia pyydetään myös tutustumaan muihin kuin terveyteen liittyviin riskeihin, kuten vedenlaadun-, ruoan- ja saniteettitasoon sekä tartuntatauteihin Falck Matkatieto -palvelussa.

Turvallisuustaso
Korkean riskinluokan maiden turvallisuustasossa esiintyy vakavia puutteita. Suurimmat riskit liittyvät yleensä käynnissä oleviin konflikteihin tai laajaan rikollisuuteen, kuten varkauksiin ja päällekarkauksiin sekä kidnappausuhkaan.

Matkustajia kehotetaan jatkuvaan valppauteen, järjestämään luotettavan saattajan/kuljettajan liikkuessaan hotellin ulkopuolella sekä ilmoittamaan liikkumisestaan Falck 24/7 hätäpäivystykseen.

Korkean riskiluokan maat
Riskialttiit maat (korkea riski): El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Meksiko, Venezuela, Afganistan, Bangladesh, Pakistan, Algeria, Egypti, Iran, Irak, Libanon, Libya, Mali, Somalia, Sudan, Syyria, Tunisia, Jemen, Burundi, Keski-Afrikan tasavalta, Kongo, Kenia, Liberia, Nigeria, Sierra Leone, Zimbabwe.

Näihin maihin matkustaville suosittelemme Falck Matkustusturvan 3 tason palvelua


Vertaa Matkustusturvan palvelupakettien sisältöä

Turvataso 1
Matalan riskiluokan maihin matkustaville
(esim. Ranska ja Yhdysvallat)
Suunniteltu täyttämään laissa vaadittu velvollisuus työntekijöitä kohtaan (lue lisää)
✔ Matkustusturvallisuuskoulutus 2
✔ Matkustusturvallisuuskoulutus 3
✔ Konsultaatio ennen matkaa
✔ Monitorointipalvelu 24/7
Pyydä tarjous
Turvataso 2
Keskimääräisen riskiluokan maihin matkustaville
(esim. Venäjä ja Brasilia)
Täydentää lain vaatimaa tasoa ja tekee työntekijöiden matkustamisesta turvallisempaa
✔ Matkustusturvallisuuskoulutus 3
✔ Monitorointipalvelu 24/7
Pyydä tarjous
Turvataso 3
Korkean riskiluokan maihin matkustaville
(esim. Afganistan ja Sudan)
Varmistaa, että riskialueilla matkustavat työntekijät voivat kokea olevansa turvassa
Pyydä tarjous