Matkahätäpalvelu (24h/vrk) +358 9 374 774 30

Työntekijän turva ulkomailla
Alueena koko maailma 24/7

Falck Matkustusturva on työntekijän turvana ulkomailla

Falck Matkustusturva on kaiken kattava matkariskienhallintapalvelu, joka sopii yritykselle joka haluaa antaa turvaa matkustaville työntekijöillensä sekä täyttää lain vaatimat edellytykset.

Palvelun kautta työntekijänne saavat apua esimerkiksi sairastuessaan ulkomailla, joutuessaan yllättävän turvallisuustilanteen eteen tai heidän tarvitessa tietoa ja neuvontaa.

Yritykselle se tarjoaa työkaluja kehittää matkustussääntöjään, arvioida matkustamiseen liittyviä riskejä sekä pysyä ajan tasalla työntekijöidensä liikkeistä ja tilanteista ulkomailla.

Varmista työntekijöiden tyytyväisyys

Todista työntekijöillesi, että välität heidän turvallisuudestaan ja hyvinvoinnistaan heidän liikkuessa ja työskennellessä ulkomailla.

Lue lisää

Täytä lain edellyttämät vaatimukset

Palvelun avulla täytät lain edellyttämät vaatimukset turvalliselle työn tekemiselle sekä matkustamiselle ulkomailla.

Lue lisää

Vähennä liiketoiminnan riskejä

Palvelun avulla voit tunnistaa ja vähentää matkustamisen liittyviä riskejä kuten negatiivista julkisuutta, avainhenkilöiden menetyksiä, tuotannon pysäytyksiä jne.

Lue lisää

Missä yrityksesi työntekijät matkustavat?

Matalan riskiluokan maat

Esim. Ranska ja Yhdysvallat

Matalan riskiluokan maat ovat yleensä poliittisesti vakaita ja turvallisia matkustuskohteita. Niihin liittyvät suurimmat haasteet ovat ajoittain esiintyvät terroriteot, luonnonilmiöt, rikollisuus sekä tartuntataudit.

Lue lisää

Keskimääräisen riskiluokan maat

Esim. Venäjä ja Brasilia

Keskimääräisen riskiluokan maat voivat olla poliittisesti kiristyneessä tilanteessa ja kansalaislevottomuutta voi esiintyä ajoittain. Vakavia riskejä, jotka uhkaavat matkustajien terveyttä ja turvallisuutta, esiintyy yleensä alueittain.

Lue lisää

Korkean riskinluokan maat

Esim. Afganistan ja Sudan

Korkean riskiluokan maissa esiintyy säännöllisesti poliittista epävakautta ja levottomuutta. Näiden maiden turvallisuustaso on huono. Hengenvaarallisia riskejä matkustajien terveyttä ja turvallisuutta kohtaan esiintyy koko alueella.

Lue lisää

Olemme päivittämässä sivustoa

Christoffer Lindroos

Maajohtaja
Falck Global Assistance

”Viime vuosina liikematkustamiseen liittyvät riskit ovat kasvaneet huomattavasti. Maat jotka aikaisemmin koettiin turvalliseksi eivät välttämättä sitä enää ole. Esimerkiksi äärimmäisiin sääilmiöihin, tartuntatauteihin sekä terroristihyökkäyksiin liittyvät uhat ovat lisääntyneet.

Lähitulevaisuutta tarkastellessa on myös ennustettavissa että varsinkin geopoliittinen epävarmuus pikemmin lisää kuin vähentää matkustamiseen liittyviä riskejä.

Matkariskienhallinnasta on tullut välttämättömyys kaikille työnantajille joilla on ulkomaille matkustavia tai siellä töitä tekeviä työntekijöitä”

– Christoffer Lindroos, maajohtaja, Falck Global Assistance