Matkahätäpalvelu (24h/vrk) +358 9 374 774 30

Matkustusturvallisuus – neljä faktaa

Ennen matkustamisen turvallisuuden hallinta oli helpompaa. Euroopassa oli turvallista ja muualla vähän turvattomampaa. Nyt on toisin. Karttapallolta ei löydy montaa aluetta, jota ei jokin turvallisuusuhka varjostaisi. Jos kyseessä ei ole terroriuhka, löytyy riskitekijöitä kansallisista levottomuuksista ilmastonmuutoksen aiheuttamiin luonnonmullistuksiin sekä erilaisiin tauteihin. Keskeinen kysymys on: miten matkaajana toimin, kun jotain tapahtuu? Samaan liittyvä toinen kysymys työnantajan näkökulmasta on: mistä tiedän, että henkilöstöni on turvassa?

Fakta 1: Matkariskienhallinta turvaa liiketoiminnan jatkuvuutta

Kun liikematkoja suunnitellaan, turvallisuusnäkökulmien huomioiminen on yhtä tärkeää, oli organisaatio pieni tai suuri, onhan matkustusturvallisuudesta huomioiminen osa työsuojelua ja näin laissa säädetty työnantajan velvollisuus. Matkustusturvallisuudesta huolehtimisella eli matkariskienhallinnalla turvataan liiketoiminnan jatkuvuutta. Pelissä on niin henkilöiden turvallisuus kuin yrityksen liiketoiminnan turvallisuus: ilman turvassa olevaa henkilöstöä jäävät tavoitteet saavuttamatta. Matkariskienhallinta koostuu luonnollisesti ennakoinnista ongelmatilanteiden ennaltaehkäisemisestä, matkan aikaisesta suojaamisesta ja turvaamisesta sekä tarpeen vaatiessa ongelmatilanteista pelastamisesta. Tämä lähestymistapa on myös konkreettisesti vastuullista liiketoimintaa, joka on jokaisen organisaation elinehto.

Yrityksissä, julkishallinnon toimijoissa ja muissa yhteisöissä matkustusturvallisuus tarkoittaa käytännössä henkilöstöturvallisuutta ja työsuojelua. Työturvallisuuslainsäädäntö asettaa lähtökohdaksi työstä aiheutuvien riskien ja niiden vaikutuksen minimoinnin.

Lähde: Yritysturvallisuus, Elinkeinoelämän keskusteliitto. 2017. https://ek.fi/mita-teemme/tyoelama/yritysturvallisuus/

Fakta 2: Teknologia avustaa matkaajia 24/7

Kansainvälisillä markkinoilla toimivat yritykset ja muut yhteisöt tarvitsevat välttämättä yhä enemmän järjestelmiä, jotka mahdollistavat jatkuvan tilannekuvan oman henkilöstönsä sijainnista ja siitä, mitä maailmalla tapahtuu. Tilanteet muuttuvat nopeasti ja jatkuvasti päivittyvä, tarkka informaatio on tärkeää myös liiketoiminnallisten päätösten tekemisen vuoksi. Avuksi kannattaa ottaa nykyaikainen matkariskienhallintapalvelu, joka tarjoaa myös pidemmälle menevän teknologia-alustan. Se ei tarjoa ainoastaan paikkatietoa viimeisimmän hankitun matkalipun mukaan, vaan toimii informaatioalustana kaikelle keskeiselle turvallisuus- ja kohdekulttuuri-informaatiolle sekä mahdollistaa yhteydenpidon matkaajiin hätätilanteissa.

Matkaajan näkökulmasta teknologia mahdollistaa henkilökohtaisen avunsaannin nopeasti. Tärkeää on tunnistaa matkakohteen yleisimmät riskit, niin terveyden kuin turvallisuuden kannalta. Jatkuvasti päivittyvät maaraportit antavat hyvän kuvan siitä mitä kohdemaassa on meneillään. On huomattavasti helpompaa selata esimerkiksi matkakohteen kulttuuriin liittyviä ohjeita omasta kännykästä lennon aikana, kuin printata monikymmensivuista materiaalia mukaansa. Varsinkin paljon matkatyötä tekevät henkilöt arvostavat oikea-aikaista ja helposti saatavilla olevaa tietoa.

Fakta 3: Hädän hetkellä tarvitaan ulkopuolista asiantuntijuutta

Teknologia ja järjestelmät ovat arvokas apu matkariskienhallinnassa, mutta hädän hetkellä tarvitaan myös ulkopuolista apua. Matkaturvallisuuteen erikoistuneilla yrityksillä on tarvittava osaaminen vaativimpienkin avuntarvetilanteiden hoitamiseksi ja laajan toimijakumppaniverkostonsa avulla he pystyvät järjestämään apua missä tahansa päin maailmaa. Useimmilla näistä yrityksistä on tämän lisäksi 24/7 päivystyspalvelu jonka avulla matkaajat saavat nopeasti neuvoja ja tukea erilaisiin ongelmatilanteisiin.

Kansainvälisillä markkinoilla toimiville yrityksille toinen olennainen osa on että matkaturvallisuuteen erikoistuneilla yrityksillä on myös ensikäden tietoa eri kohdemaiden mahdollisista liiketoimintaan vaikuttavista riskeistä. Mikäli yritys miettii etabloitumista uudelle markkinalle tai projektin aloittamista vieraassa toimintaympäristössä, he osaavat arvioida riskien vaikutus aloitettavaan uuteen liiketoimintaan ja kustannus niiden ennaltaehkäisemiseksi.

Fakta 4: Nopeasti muuttuvat tilanteet edellyttävät joustavaa riskienhallintaa

Teknologia ja järjestelmät ovat arvokas apu matkariskienhallinnassa, mutta ilman selkeää johtamis- ja turvallisuuskulttuuria ne eivät riitä. Siksi on äärimmäisen tärkeää hahmottaa kokonaisuus, johon matkariskienhallinta liittyy: missä kohtaa menevät organisaation toimijoiden vastuualueiden rajat ja kenelle mikin kokonaisuus kuuluu? Mitkä ovat matkustajan vastuut?

Matkariskienhallinta- ja hätäpalvelun käyttöönoton yhteydessä on tärkeää myös harjoitella palvelun käyttöä niin teknologia-alustaa hyödyntämällä kuin ihan soittamalla. Silloin kaikille osapuolille selviää konkreettisesti mitä pitää huomioida itse tilanteessa sekä sen ennaltaehkäisyssä. Saadaanko yhteys matkahätäpalveluun? Toimiiko kaikki kuten pitääkin? Miten tiedonkulku toimii kotimaassa eri osapuolten välillä? Montako tuntia menee, että tarvittava apu saadaan järjestettyä paikanpäälle? Nämä ovat äärimmäisen tärkeitä kysymyksiä ja vaativat säännönmukaista testaamista.

Viimekädessä matkustajan pitää kyetä tekemään itse päätöksiä mahdollisesti kovankin paineen alla ja nopeasti. Valmentautumista ja koulutusta eri tyyppisiin hätä- ja kriisitilanteisiin on hyvä tarjota myös matkustusriskienhallinnan konseptissa. Tiedon määrästä ei osaaminen jää kiinni, mutta tehokkaalla valmentamisella tieto jalostetaan taidoksi ja tämä jos mikä luo sitä kuuluisaa turvallisuuskulttuuria.

Yhteenveto

Pitkälle on tultu 80-luvun ”ulkomaan toimintojen turvallisuuden hallinnasta” kun tänä päivänä kysymys on globaalista turvallisuustilanteesta ja liiketoiminnan kokonaisvaltaisesta turvallisuudesta. Matkariskienhallinta on osa ”henkilöstölogistiikkaa” ja liiketoiminnan vaatimusten mukaisuuden, jatkuvuuden ja turvallisuuden hallintaa. Matkariskienhallinta – ja hätäpalveluiden avulla siitä huolehtiminen on yhä sujuvampaa ja kustannustehokkaampaa.

Huolehdi ainakin näistä

  • Ota matkariskienhallinta osaksi henkilöstöturvallisuuden ja työsuojelun prosesseja.
  • Laadi organisaatiollesi matkustussäännöt siitä, miten teillä matkustetaan ja miten siitä tehdään niin turvallista kuin mahdollista. Vertaa omia sääntöjänne Suomen ulkoministeriön ja esimerkiksi Yhdysvaltojen ministeriöiden julkaisemiin matkustussuosituksiin.
  • Pidä huolen siitä että matkaajat ovat tietoisia matkustusmaan turvallisuus- ja lääketieteellisistä tilanteesta
  • Varmista että matkustavalla henkilöstöllä on ympärivuorokautinen pääsy hätäpalvelupäivystyspuhelimeen niin lääketieteellisissä kuin turvallisuuteen liittyvissä ongelmatilanteissa
  • Suunnittele hätätilanteiden varalle järjestelmä, jolla matkaajat saavat yhteyden hätäpalveluihin ja miten organisaatio saa yhteyden matkaajiin. Testaa järjestelmä säännöllisesti.
  • Varmista matkaajien turvallisuusosaaminen koulutuksella.

Artikkelin kirjoittajat:

Tommi Nyström
Tommi toimii Falck Global Assistancen Suomen turvallisuusjohtajana. Hän on entinen upseeri, jolla on 20 vuoden kokemus sotilas- ja turvallisuusalalta. Tommi on koordinoinut ja toiminut operaatioissa ympäri maailmaa.

Christoffer Lindroos
Christoffer toimii Falck Global Assistancen Suomen toimitusjohtajana. Hänellä on 16 vuoden kokemus johtotehtävistä assistance- ja vakuutusalalta. Aikaisemmin Christoffer toimi SOS International Finlandin toimitusjohtajana.

Jätä kommentti